Apel organizacji przyrodniczych do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowni Członkowie, Sympatycy KOK oraz wszyscy zainteresowani losem dzikiej przyrody i kuraków w Polsce!

W kontekście procedowanego obecnie wprowadzenia Nature Restoration Law oraz kwestii poparcia i podjęcia

działań przez Rząd Rzeczpospolitej Polski w tej sprawie, publikujemy poniżej apel do Prezesa Rady Ministrów

Pana Donalda Tuska, w sprawie poparcia tych międzynarodowych regulacji i wytycznych w służbie ochronie przyrody.

 

Nature Restoration Law to:

-zdrowsze lasy

-swobodnie płynące rzeki

-więcej zieleni w miastach

-mniej susz, powodzi oraz fal upałów

-czystsze powietrze i woda

-bezpieczeństwo żywnościowe

-gospodarka oparta na stabilnych podstawach

 

Apelujemy do Pana Premiera Donalda Tuska o poparcie Nature Restoration Law przez Rząd RP podczas głosowania

w ramach Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, które odbędzie już 17 czerwca 2024 r.

 

Więcej informacji o Nature Restoration Law można znaleźć na stronie:

www.naturaratujeludzi.pl

 

Znikający świat głuszca

Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół ze słowackich służb ochrony przyrody

udostępniamy film "Miznúci svet hlucháňa" czyli "Znikający świat głuszca"

XV International Grouse Symposium

XV International Grouse Symposium 11.09–15.09.2023 

Czytaj więcej...

Otwarty zjazd członków Komitetu - Podsumowanie

  17 – 18 – 19 lutego 2023 roku w Janowie Lubelskim

Czytaj więcej...

Otwarty zjazd członków Komitetu - Komunikat II

Komitet  Ochrony  Kuraków - otwarty zjazd członków Komitetu

17 – 18 – 19 lutego 2023 roku w Janowie Lubelskim

Czytaj więcej...

Nowa publikacja autorstwa Michała Adamowicza

Nowa publikacja autorstwa Michała Adamowicza pt. "Zmienność wykorzystania siedlisk przez cietrzewia Lyrurus tetrix w Kotlinie Biebrzańskiej w cyklu rocznym"

Czytaj więcej...

Wnioski końcowe z II konferencji KOK pt.: „Ochrona Kuraków Leśnych w Polsce – problemy i działania” Janów Lubelski, 12-13.10.2018 r.

Czytaj więcej...

II Konferencji Komitetu Ochrony Kuraków pt.: „Ochrona kuraków leśnych w Polsce - problemy i działania”

W dniach 12-13 października 2018 r. w Ośrodku Edukacyjnym LP w Janowie Lubelskim odbędzie się II  konferencja KOK pt.: "Ochrona kuraków leśnych w Polsce- problemy i działania ".

Czytaj więcej...

Konferencja pt.”Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i Europie"

W dniach 6-8 września 2017 r. w Zamku Kliczków, położonym na terenie Borów Dolnośląskich, odbyła się konferencja pt.”Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i Europie”, będąca podsumowaniem projektu LIFE 11 Nat PL 428 "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i w Puszczy Augustowskiej". Zarówno projekt jak i sama konferencja została sfinansowana w ramach Programu LIFE oraz ze środków NFOŚiGW.

Czytaj więcej...

Szkolenie dotyczące ochrony i monitoringu głuszca w lasach karpackich

„Ochrona głuszca i jego biotopów w zarządzie Lasów Państwowych w polskich Karpatach Zachodnich”

Czytaj więcej...

Powstaje dokumentacja do Krajowego Programu Ochrony Głuszca

Komitet Ochrony Kuraków na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowuje dokumentację do Krajowego Programu Ochrony Głuszca.

Czytaj więcej...

Warsztaty CKPŚ Gorce 2014

W dniach 9-10 października 2014 roku w Gorcach odbył się drugi etap warsztatów edukacyjnych pt. „Najlepsze praktyki w ochronie głuszca”.

Czytaj więcej...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Janowie Lubelskim 2011

W dniach 05-06 marca 2011 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KOK w Janowie Lubelskim.

Czytaj więcej...

Warsztaty PTOP z HSI,TPN 2011 14 stycznia 2011

14 styczniu 2011 roku odbyły się w Zakopanem warsztaty w ramach realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków programu oceny biotopu głuszca przy wykorzystaniu metody HSI.

Czytaj więcej...

Szkolenie w Gorcach 2016

W dniach 7-8 maja 2016 roku w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej odbyły się dwudniowe warsztaty dla przewodników beskidzkich pt. „Kuraki leśne GPN i ich ochrona”.

Czytaj więcej...