Wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Janowie Lubelskim 2011

W dniach 05-06 marca 2011 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KOK w Janowie Lubelskim.

Udział wzięli Małgorzata Piotrowska, Beata Sielewicz, Zenon Rzońca, Artur Pałucki, Zbigniew Żurek, Włodzimierz Cichocki, Andrzej Langowski, Michał Mydłowski, Robert Dróżdż i Grzegorz Leśniewski. W pierwszym dniu obrad omówiono działania Komitetu w ubiegłym 2010 roku oraz zatwierdzono plany na rok bieżący. Priorytetową sprawą jest stworzenie strony internetowej www.kok.org.pl (prace nad projektem strony koordynował M.Mydłowski) oraz logotypu KOK. Omówiono pilną potrzebę opracowania krajowych programów ochrony głuszca i cietrzewia jako zbioru podstawowych wytycznych do poprawy stanu siedlisk i kondycji polskich populacji tych kuraków oraz wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Nasi fotograficy poruszyli temat zagrożeń związanych z fotografowaniem kogutów na zamierających tokowiskach i potrzebę ograniczenia tego typu ingerencji do niezbędnego minimum. Przyjęto także nowych członków: Mirosława Grzyba, Łukasza Bednarza i Marcina Urbana.
Na drugi dzień pojechaliśmy do przebudowywanego Ośrodka Hodowli Głuszca Nadleśnictwa Leżajsk w Brzózie Królewskiej, gdzie w trakcie zapoznawania się z postępem prac dyskutowaliśmy z Panem Lechem Steligą (zastępca nadleśniczego) nad skutecznością planowanych rozwiązań. Jako Komitet Ochrony Kuraków chcielibyśmy poprawy zdrowotności bytujących tu ptaków, efektywności hodowli z możliwością w przyszłości stworzenia drugiej linii hodowlanej do zasilania lubelskich populacji głuszca.