O nas

Komitet Ochrony Kuraków  to ogólnopolskie stowarzyszenie osób zainteresowanych ochroną rodzimej przyrody, a szczególnie występujących w Polsce kuraków leśnych i polnych. Są to głuszec, cietrzew, jarząbek, bażant, kuropatwa, przepiórka. Pierwsze dwa z nich są na liście gatunków prawnie chronionych, pozostałe są gatunkami łownymi – wszystkie niestety poza bażantem mają spadkową tendencję liczebności. Dlatego chcemy je ochronić dla następnych pokoleń ...

Część z nas profesjonalnie zajmuje się ochroną rodzimej przyrody pracując w instytutach naukowych, na wyższych uczelniach, a także w jednostkach podległych Ministerstwu Środowiska (w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, w PGL „Lasy Państwowe” oraz w parkach narodowych). Część wykonując inne profesje dla tego celu poświęca swój wolny czas – ale wszyscy jesteśmy entuzjastami ochrony zasobów przyrody naszego kraju, a szczególnie występujących tu kuraków.

Myśl połączenia sił po raz pierwszy została zgłoszona na międzynarodowej konferencji pn. „Ochrona kuraków leśnych” w 2007 roku w Janowie Lubelskim. We wnioskach podsumowujących spotkanie po raz pierwszy pojawiła się nazwa „Komitet Ochrony Kuraków”. Pomimo zapału i zgłoszenia wielu osób nie udało się w kolejnym roku zarejestrować naszego Stowarzyszenia – gdyż przyszli członkowie byli rozproszeni po całej Polsce, a przepisy prawa narzucają krótkie terminy postępowania. Przełomem był listopad 2008 roku i spotkanie zorganizowane przez leśniczego Jana Bielańskiego na Hali Krupowej w polickiej ostoi głuszca – tam zostały przedyskutowane wszystkie tematy związane z rejestracją KOK i przydzielone sprawy do rozpoznania i załatwienia. Podjęli się ich Barbara Drożdż, Zenon Rzońca i Zbigniew  Żurek. Kolejne spotkanie 15 lutego 2009 roku w Krakowie u Bożeny Kotońskiej było już tylko przyjemną, aczkolwiek ważną formalnością – było to Zebranie Założycielskie Komitetu Ochrony Kuraków – połączone ze złożeniem podpisów pod przedyskutowanymi wcześniej Statutem i programem działania na najbliższe lata.

Obecnie zrzeszamy 48 członków Stowarzyszenia.