Warsztaty CKPŚ Gorce 2014

W dniach 9-10 października 2014 roku w Gorcach odbył się drugi etap warsztatów edukacyjnych pt. „Najlepsze praktyki w ochronie głuszca”.

 

Organizatorem całego cyklu jedenastu spotkań omawiających sprawdzone metody ochrony rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt oraz szczególnie cennych siedlisk było Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. Każde ze spotkań było zaplanowane dla 25-30 uczestników, ponieważ jednak zgłoszeń było trzy razy więcej organizatorzy dla 12 osób wyjątkowo wprowadzili status „wolnego słuchacza”. Tak więc w szkoleniu udział wzięło 42 osoby reprezentujące służby ochrony środowiska, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe, wyższe uczelnie, w tym nawet Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele Gorczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Nowy Targ.

Zanim rozpoczęły się wykłady przedstawiciele DGLP, RDOŚ i RDLP z Krakowa i oczywiście KOK złożyli oficjalne, ale serdeczne podziękowania naszemu koledze Janowi Bielańskiemu za wieloletnią pracę w Lasach Państwowych oraz szczególne zaangażowanie w ochronę głuszca w ostoi polickiej.

Pierwszy dzień zajęć kameralnych w pięknej scenerii „Starej Winiarni” w Mszanie Dolnej prowadzili członkowie KOK Zbyszek Żurek, Paweł Armatys i Robert Rutkowski. omówione zostały wszystkie aspekty biologii i ochrony głuszca w odniesieniu do ostoi górskich, ich charakterystykę siedliskową na podstawie danych z komputerowej bazy danych regionu Karpat Zachodnich, a także wybrane informacje omawiające osobnika, jego charakterystykę genetyczną oraz zagrożenia i najlepsze sposoby przeciwdziałania im. Po każdym bloku tematycznym była możliwość zadawania pytań i dyskusji, a że była ona ciekawa dlatego przeciągnęła się długo poza kolację.

Dzień drugi (terenowy) rozpoczęliśmy od poznawania gorczańskiej ostoi głuszca w części podległej Nadleśnictwu Nowy Targ –przewodnikiem był Z-ca Nadleśniczego, Andrzej Głodkiewicz nasz kolega z KOK. Trasa biegła z Obidowej przez Solisko i Rozdziele (masyw Turbacza), oraz Mostownicę na przełęcz Borek. Kończyła się już na terenie Gorczańskiego PN. Na Hali Turbacz wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali od organizatorów certyfikaty uczestnictwa.

Ilość uczestników, „walka” o miejsca, a także gorące dyskusje świadczą o potrzebie kontynuowania tego typu szkoleń.