Warsztaty PTOP z HSI,TPN 2011 14 stycznia 2011

14 styczniu 2011 roku odbyły się w Zakopanem warsztaty w ramach realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków programu oceny biotopu głuszca przy wykorzystaniu metody HSI.

Wzięli w niej udział członkowie PTOP, KOK, TPN a gościem specjalnym warsztatów była Pani Profesor Ilse Storch, kierująca zespołem, który stworzył w Alpach metodę oceny przydatności określonych biotopów dla głuszca Habitat Suitability Index - HSI. Metoda ta, po drobnych modyfikacjach, została wykorzystana w ocenie biotopów w ramach projektu PTOP w polskich populacjach głuszca. Sama twórczyni zaprezentowała podstawy oraz badania które doprowadziły do powstania metody HSI, przedstawiono również wyniki z oceny wytypowanej powierzchni (ok. 1000 ha) w tatrzańskiej ostoi głuszca a pierwszy dzień warsztatów zwieńczył pokaz zdjęć Głuszców autorstwa Roberta Dróżdża. Część warsztatowa była znakomitym polem do poznania metody w każdym z jej szczegółów a także do dyskusji z udziałem jej twórczyni.

Odwiedziliśmy również powierzchnię, na której dokonano oceny biotopu głuszca w Tatrzańskim Parku Narodowym. W 2010 roku wytypowano powierzchnię ok. 1000 ha w rejonie tokowiska w Tatrach Wysokich, na której przeprowadzono ocenę biotopu głuszca metodą HSI. Powierzchnia ta stanowiła jedynie wycinek powierzchni całej ostoi po polskiej stronie Tatr. Jednak ze względu na brak możliwości objęcia oceną całej powierzchni ostoi, wyznaczono ją tak, by obejmowała swoim zasięgiem zarówno bory górnoreglowe w strefie ochrony biernej jak i drzewostany świerkowe na siedliskach lasowych, objęte ochroną czynną. Zasięg pionowy powierzchni sięgał od drogi O. Balzera aż po piętro kosodrzewiny na zboczach Małej Koszystej, a rozpościerała się od Łysej Polany po Dol. Filipki na zachodzie.

Mimo trudnych, bo zimowych warunków, udało się przejść niemal przez cały oceniany obszar od Wierchu Poroniec po Rusinową Polanę, a co bardziej wytrwali dotarli aż na Gęsią Szyję, która jest najwyższym punktem badanej powierzchni. Na koniec odwiedziliśmy Kaplicę Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, miejsce objawienia, cieszące się nieprzeciętną popularnością wśród turystów odwiedzających tą część Tatr.

            Zwieńczeniem warsztatów była kolacja integracyjna w zakopiańskim Czarcim Jarze, z muzyką góralską na żywo.

 

autor: Piotr Krzan